Дослідження

Український Університет включився в наукові дослідження за такими галузями науки:

Українознавство

Ця галузь є основною і засадничою сферою науково-дослідницької діяльності Українського Університету.
Українознавство буде розвиватися за усіма можливими напрямами й дисциплінами, поступово охоплюючи усю повноту об’єкта й реалізовуючи системний та комплексний підходи його наукового освоєння.

Сферами наукових інтересів другого порядку Українського Університету є:

Американознавство

Діаспорознавство

Журналістикознавство

Наукознавство

Перекладознавство

Релігієзнавство

Росієзнавство та інші.


З часом перелік галузей другого й третього порядків буде розширюватися, включаючи нетрадиційні галузі знань, а відтак і напрями та дисципліни.