НАПРЯМИ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ Й ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми підійшли до окреслення кола інтересів, яке визначатиме суб’єктність і об’єктність Українського Університету, його самобутність і унікальність, напрями його наукової, освітньої й просвітницької діяльності, а з часом і його структурну організацію (інститути, центри, школи тощо).

Спочатку ми мали намір викласти поданий нижче матеріал у формі статті з окресленням пріорітетності того чи іншого напряму, а потім дійшли думки просто подати цю інформацію в алфавітному порядку.

Отже, нижче подається орієнтовний перелік напрямів наукової, освітньої й просвітницької роботи, на основі яких формуватимуться плани й програми наукових досліджень, спеціальності й спеціалізації, за якими Український Університет готуватиме фахівців і будуватиме свою адміністративно-організаційну структуру та здійснюватиме популяризацію наукових знань серед широких верств населення:

> УКРАЇНА І СВІТ

> УКРАЇНА: БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

> УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ Й УКРАЇНОЗНАВСТВО

> УКРАЇНСЬКА ГЕОГРАФІЯ І ЕКОЛОГІЯ

> УКРАЇНСЬКА ЕТНОГРАФІЯ І ЕТНОЛОГІЯ

> УКРАЇНСЬКА ЕТНОМЕДИЦИНА

> УКРАЇНСЬКА ЕТНОМУЗИКОЛОГІЯ

> УКРАЇНСЬКА ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

> УКРАЇНСЬКА ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

> УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ Й ІСТОРІОГРАФІЯ

> УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА Й КУЛЬТУРОЗНАВСТВО

> УКРАЇНСЬКА КУХНЯ Й НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

> УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

> УКРАЇНСЬКА НАУКА І ТЕХНІКА

> УКРАЇНСЬКА ОСВІТА І ШКІЛЬНИЦТВО

> УКРАЇНСЬКА СВІТОВА СПІЛЬНОТА

> УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ І ПЕРЕДБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

> УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

> УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРЕКЛАДУ

> УКРАЇНСЬКЕ БАЧЕННЯ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

> УКРАЇНСЬКЕ КНИГОДРУКУВАННЯ, ВИДАВНИЧА Й БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ТА КНИГОЗНАВСТВО Й БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

> УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО Й ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ

> УКРАЇНСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО Й ТУРИЗМ

> УКРАЇНСЬКЕ ЛІДЕРСТВО І УЧЕННЯ ПРО ЛІДЕРСТВО

> УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

> УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО ТА НАЦІЄЗНАВСТВО

> УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО Й ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

> УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ТА ІНШІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ І ВЧЕННЯ

> УКРАЇНСЬКІ РЕЛІГІЇ ТА ВІРУВАННЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

> УКРАЇНСЬКІ СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

> УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ГОСПОДАРЮВАННЯ Й ЕКОНОМІКА

Окремо хочу сказати про напрями і форми ВИДАВНИЧОЇ Й ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Українського Університету:

 1. Наукові записки (Журнал) Українського Університету українською та англійською мовами. У найближчим часмо запускаємо журнал в онлайновому форматі. У перспективі матимемо й паперовий варіант.
 2. Публікація монографій, збірників праць учених і матеріали наукових симпозіумів, конференцій і семінарів за напрямами діяльності Українського Університету. Так само вони публікуватимуться передусім в онлайновому форматі. Паперове тиражування здійснюватиметься на замовлення.
 3. Важливою частиною видавничого проекту буде видання серій “Бібліотеки Українського Університету”:
  – найкраще з української літератури, мистецтва й науки українською, англійською та іншими мовами;
  – світова література, мистецтво й наука про Україну;
  – науково-популярні й документальні відео-, аудіо- й друковані публікації тощо.
  Ця частина проекту також запускатиметься передусім в онлайновому режимі з поступовим переходом і до паперових форм у модерному форматі тиражування на замовлення.
 4. Виставки, виставки-ярмарки, фестивалі (музичні, кінофестивалі та ін.).

Повторюю: це – орієнтовний перелік напрямів наукової, освітньої й просвітницької роботи Українського Університету. Щось тут повторюється й варіюється, а щось напевно залишилося поза увагою, ще не враховано. Ми продовжуємо напрацьовувати сферу інтересів Українського Університету. Відтак будемо вдячні за цікаві підказки, пропозиції чи застереження.