НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Ми запрошуємо українських професорів і вчених долучитися до розробки навчальних планів і програм, курсів і спецкурсів для Українського Університету.

Головні критерії, на які треба орієнтуватися і які є обов’язковими умовами до участі в просвітницьких, освітніх і наукових проектах Українського Університету.

Ваші програми, курси й спецкурси мають бути у текстовій, відео або аудіо формі (або в усіх можливих формах) і розраховані на онлайнове поширення, засвоєння й тестування. Деталі ми будемо обговорювати в індивідуальному порядку по мірі надходження пропозицій.

Нам потрібні:

– просвітницькі проекти, які поширюватимуться через платформу Українського Університету безкоштовно. УУ стандартизуватиме їх за формою подачі. Ці проекти по суті мають стати рекламою відповідних навчальних курсів;

– освітні проекти, які пропонуватимуться через платформу УУ і будуть платними для тих студентів УУ, які ними зацікавляться. Половину одержаної плати за програми, курси й спецкурси УУ виплачуватиме авторам, а другу половину залишатиме на покриття власних витрат. Щоб мати допуск до участі в освітніх проектах, учасники мають брати відповідну участь у просвітницьких проектах;

– наукові проекти мають бути ексклюзивними і придатними для публікацій на окремому сайті УУ (вимоги до рукописів будуть оприлюднені пізніше). Цей сайт буде призначений виключно для наукових публікацій і матиме статус офіційних наукових публікацій. Публікації здійснюватимуться за рахунок видавничих фондів УУ і авторська винагорода не виплачуватиметься.

Усі пропозиції на початковому етапі будуть розглядатися ініціативною групою УУ і в разі необхідності надсилатимуться на зовнішнє рецензування.

З часом усі просвітні проекти будуть обговорюватися і схвалюватися Просвітно-методичною радою, освітні – Навчально-методичною радою, а наукові – Науково-організаційною радою Українського Університету.

Для участі в конкурсі науково-педагогічних кадрів УУ учасники повинні подати такі документи (українською та/або англійською мовами):
1. Супровідний лист
2. Резюме
3. Автобіографію
4. Фотокопії (скан) дипломів та атестатів
5. Список наукових праць
6. Фотографії (дві – три)
7. Коротку анотацію пропонованого курсу
8. Дві рекомендації незалежних експертів з об’єктивною оцінкою науково-педагогічних, ділових і особистісних якостей (зокрема, й недоліків) пошукача.

Документи 1 – 7 надсилаються особисто пошукачем на адресу електронної пошти УУ з ім’ям пошукача та назвою курсу у темі повідомлення. Пошукач несе відповідальність за правдивість наданої інформації. У разі виявлення підлогу або підозри на неправдивість інформації заява пошукача буде знята з розгляду.

Рекомендації експертів надсилаються самими авторами відповідних документів з їхньої електронної пошти на адресу електронної пошти УУ з ім’ям пошукача у темі повідомлення. Ознайомлення пошукача з текстом рекомендації категорично заборонене. У разі виявлення порушення цієї вимоги заява пошукача може бути знята з розгляду.

Оскільки ми знаходимося в стадії формування, строки розгляду заяв і пропозицій не обмежуються часовими рамками.

Докладнішу інформацію можна одержати, написавши в офіс президента.