Основи американознавства

Цей прискорений курс пропонується для українських політиків, урядовців, ділових людей, науковців та викладачів вишів України, які приїздять до США з короткочасними діловими візитами й організованими  групами. Тривалість: 2 – 4 – 8 годин / 1 – 2 – 4 занять / один робочий день. Cost: $30.00 – $60.00 – $120.00. Далі…

Поглиблене американознавство

Цей курс пропонується українською (і частково англійською) мовою українським студентам, науковцям та фахівцям високої кваліфікації, які перебувають у США на навчанні, на стажуванні та на роботі за контрактом і бажають набути додаткові поглиблені знання з американознавства. Тривалість: 88 години / 44 занять. Cost: $1,350.00. Індивідуальне наукове консультування можливе за $50.00/год. Далі…

Загальне американознавство

Цей курс пропонується для тих, хто переїхав до США на постійне проживання або перебуває в країні на навчанні, стажуванні або на роботі й бажає більше дізнатитися про Америку й американців. Курс враховує обсяг знань, необхідний для набуття американського громадянства. Тривалість: 24 години / 12 занять. Cost: $360.00.   Примітка: Курс Далі…

Поглиблений курс української мови

Цей курс викладається виключно українською мовою і розрахований на студентів з вільним або високим рівнем володіння українською мовою для удосконалення їхніх знань з метою професійного використання і складається з трьох частин: Стилістика, Культура Мови й Мовлення, Мистецтво Слова. Можлива подальша спеціалізація в царині Перекладознавства, Редакторської майстерності або Літературної роботи. Ви Далі…

Поглиблене українознавство

Цей курс розрахований на тих, хто має базові знання з українознавства, але хотів би поглибити й актуалізувати їх з метою проведення наукових досліджень, налагодження бізнесу в Україні або з Україною і т.ін. Розрахований також на вчителів українознавства суботніх шкіл. Тривалість курсу: 88 години / 44 занять. Вартість: $1,350.00 Індивідуальне наукове Далі…

УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КЛУБ

Вибудовуючи Український Університет як світову українську освітньо-наукову мережу, ми розраховуємо на підтримку й активну участь у цьому проекті професорсько-викладацького й наукового потенціалу України й українського зарубіжжя. Разом з тим, ми сподіваємося, що згуртовані навколо Українського Університету українські професори й науковці стануть основою для об’єднання українських учених і наукових установ у Далі…

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Ми запрошуємо українських професорів і вчених долучитися до розробки навчальних планів і програм, курсів і спецкурсів для Українського Університету. Головні критерії, на які треба орієнтуватися і які є обов’язковими умовами до участі в просвітницьких, освітніх і наукових проектах Українського Університету. Ваші програми, курси й спецкурси мають бути у текстовій, відео Далі…

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ Й ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми підійшли до окреслення кола інтересів, яке визначатиме суб’єктність і об’єктність Українського Університету, його самобутність і унікальність, напрями його наукової, освітньої й просвітницької діяльності, а з часом і його структурну організацію (інститути, центри, школи тощо). Спочатку ми мали намір викласти поданий нижче матеріал у формі статті з окресленням пріорітетності того Далі…