УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КЛУБ

Вибудовуючи Український Університет як світову українську освітньо-наукову мережу, ми розраховуємо на підтримку й активну участь у цьому проекті професорсько-викладацького й наукового потенціалу України й українського зарубіжжя. Разом з тим, ми сподіваємося, що згуртовані навколо Українського Університету українські професори й науковці стануть основою для об’єднання українських учених і наукових установ у Далі…

СПОНСОРИ, ДОНОРИ, ЖЕРТВОДАВЦІ

Для формування матеріально-фінансової бази Українського Університету ми запрошуємо до співпраці: – спонсорів, донорів і жертводавців. Спонсорські й донорські внески можуть мати як загальний характер (витрата коштів на розсуд УУ), так і цільове призначення – фондування конкретних програм, заявлених УУ або ініційованих спонсором/донором. Окремі проекти (в тому числі й будівлі навчальних Далі…

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Ми запрошуємо українських професорів і вчених долучитися до розробки навчальних планів і програм, курсів і спецкурсів для Українського Університету. Головні критерії, на які треба орієнтуватися і які є обов’язковими умовами до участі в просвітницьких, освітніх і наукових проектах Українського Університету. Ваші програми, курси й спецкурси мають бути у текстовій, відео Далі…

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ Й ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми підійшли до окреслення кола інтересів, яке визначатиме суб’єктність і об’єктність Українського Університету, його самобутність і унікальність, напрями його наукової, освітньої й просвітницької діяльності, а з часом і його структурну організацію (інститути, центри, школи тощо). Спочатку ми мали намір викласти поданий нижче матеріал у формі статті з окресленням пріорітетності того Далі…